حشرات بالغ کفشدوزک بیضی شکل با بالپوش های به رنگ سیاه براق که قسمت سر ،پیش قفسه سینه ،شکم و قسمت انتهایی بالپوشها زرد مایل به قرمز ،تخم ها بیضی شکل و لیمویی رنگ هستند، شکل لارو های اولیه کفشدوزک را با پوره های شپشک های آرد آلود اشتباه گرفته شود ولی رنگ واقعی آنها زرد مایل به سبز می باشد هم چنین لارو کفشدوزک ها از نظر اندازه بزرگ تر و دارای رشته های مومی بلند تر بوده واز تحرک بیشتری نسبت به پوره ها ی شپشک بر خوردار می باشند و دارای 4 سن لاروی هستند و از تفاوت دیگر کفشدوزک کریپتو لموس با شپشک آرد آلود در اندازه تخم آنهاست که تخم کفشدوزک کریپت بزرگتر و از نظر رنگ تخم های شپشک آرد آلود نارنجی رنگ هستند در حالی که همانطور که گفته شد تخم های کفشدوزک کریپتو لموس زرد لیمویی می باشد .
اندازه این حشره 5/3 میلی متر است ،جنس نر و ماد کفشدوزک را هم می توان از رنگ پاهای جلویی تشخیص داد به این نحو که اگر رنگ جفت پاهای جلویی حشره زرد باشد نر است و اگر سیاه باشد ماده است .
این حشره تخم های خود را به صورت پراکنده روی برگ ها ی آلوده به شپشک آرد آلود و یا داخل کیسه های آفت می گذارد وتخم هایش پس از 6-7 روز تفریخ می شوند و سپس دوره لاروی حشره آغاز میشود .لاروها هم از توده های تخم و هم از پوره های شپشک آرد آلود تغذیه میکنند پس از طی 4 سن لاروی که هر سن 2تا 5 روز (بسته به شرایط محیط که مناسب باشد یا نه )که معمولا 2تا 21 روز طول می کشد تا به پیش شفیرگی برود که در این سن حرکت کند میشود و در محیط آزمایشگاه در کناره یا وسط پتری قرار میگیرد این مرحله تقریبا 4 روز به طول می انجامد و تغذیه و تحرک آن کم میشود و موقعی که پوسته انتهای بد جمع میشود به مرحله شفیرگی وارد میشود، در حالت شفیرگی بدون تحرک و بدون تغذیه در پتری می ماند و این حالت 12 روز یا بیشتر طول میکشد بعد از طی مرحله شفیرگی حشرات بالغ از پوسته شفیره خارج می شوند و 5 روز نیاز به تغذیه دارد بعد از 5 روز جفت گیری انجام میشود و 24 تا 48 ساعت جفت گیری انجام میشود و طول دوره جفت گیری 30 دقیقه می باشد سپس مرحله تخم ریزی آغاز می شود از مرحله تخم تا مرگ حشره 3 الی 4 ماه طول میکشد (البته بسته به قدرت زیستی حشره و شرایط محیطی ممکن است بیشتر یا کمتر از 230 روز عمر کند ) معمولا ماده ها تا عدد یا 1000 بیشتر تخم میگذارند .
فرق شفیره و پیش شفیره در تحرک و تغذیه است پس از طی مرحله شفیرگی یک شکافی از قسمت قفسه سینه پوسته شفیرگی باز میشود و شما می توانید بدن حشره را ببینید ،رنگ بدن حشره بالغ طی تکامل از سبز به قهوه ای و سپس به سیاه تبدیل می شود،یک روز یعنی به مدت 24 ساعت حشره کامل در زیر پوسته شفیره باقی می ماند پس از تغییر رنگ از قهوه ای کاکائویی به سیاه از زیر پوسته خارج می شود.
مشخصات ظاهری شپشک آرد آلود :
شپشک های آرد آلود به صورت گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده هستند و خسارات فراوانی را به مرکبات و چای و گیاهان زینتی کشور وارد می کنند ،این گروه از این حشرات بدنی نرم ،بیضی شکل و پهن دارند و تقسیمات بین سر ،قفسه سینه و شکم در آنها مشخص نیست .ماده های کامل آن بیضی شکل و به رنگ صورتی روشن می باشند که ازگرد موی سفید رنگی پوشیده شده اند که از ترشحات آن ها می باشد در انتهای بدن در حشرات ماده بالغ توده ی پنبه ای شکل تشکیل می شود که همان کیسه تخم است هر حشره ماده تا 400 عدد تخم میگذارد طول دوره پورگی حدود 25 روز و سیکل زندگی آن 45 روز می باشد این حشره پلی فاژ است و به راحتی در انسکتاریوم روی میزبان های مختلف قابل تکثیر است در انسکتاریوم از میزبان های سیب زمینی جوانه زده و کدو حلوایی برای آلوده سازی و پرورش و تکثیر شپشک آرد آلود در شرایط آزمایشگاهی مناسب استفاده می شود این حشره دارای دگر دیسی ناقص است تخم آن بیضی شکل و به رنگ زرد کم رنگ تا نارنجی رنگ است و کوچکتر از تخم های کفشدوزک کریپتولموس ست همان طور که گفته شد کیسه تخم این حشرات در انتهای بدن آن هاست و توده ی پنبه ای شکل است و هنگامی که چند یا گروهی از شپشک های آرد آلود در کنار هم قرار بگیرند این توده درهم ادغام می شود .
Demography :
واژه دموگرافی به معنی شناخت جمعیت (Demo جمعیت و Graph شناخت ) و به طور کلی یعنی تخمین کمی جمعیت .
جمعیت اولیه یا Cohort اولیه 100 تخم کفشدوزک کریپتولموس را که هم سن هستند را در 100 پتری گذاشته و هر روز زنده و مرده بودن آنها را مورد بررسی قرار میدهیم و هر روز طعمه مورد نیاز آنها را در اختیار آنها قرار می دهیم تا تبدیل به حشره کامل شوند سپس می توان جنسیت آنها را تشخیص داد این حشره دارای 3 جفت پا هست و همان طور که گفته شد از رنگ جفت پاهای اول جنسیت آن ها مشخص میشود، بعد از مشخص کردن جنسیت برای جفت گیری یک حشره نر و یک حشره ماده را در پتری کنار هم قرار میدهیم پس از جفت گیری تخم ها را بررسی کرده و شمارش میکنیم در همین حالدت عمر حشره ماده و نر را هم مورد بررسی قرار می دهیم تا زمانی که حشره بمیرد .
واکنش تابعی :
بررسی نرخ شکارگری کفشدوزک نسبت به تراکم های مختلف را می گویند یعنی آیا نرخ شکارگری نسبت به افزایش تعداد طعمه تغییر میابد یا نه . برای بررسی این واکنش مانیاز به حشره کامل ماده یک روزه داریم و در این بررسی فقط ماده ها اهمیت دارند در داخل هر پتری با تراکم مختلف یک حشره ماده کامل یک روزه را میگذاریم ، تکرار ها برای تراکم 10-9 است مثلا 100 پتری داریم از تراکم 2،4،....و البته با تکرار مثلا تراکم 2 با 6 تکرار و به همین ترتیب تا بررسی درست و دقیق انجام شود و احتمالات در آن دخیل نباشد،طول مدت این کار دارای نوسان است مثلا بعضی 48یا 72 ساعت که در هر 12 ساعت تعداد طعمه ها را بررسی کرده و دوباره تراکم طعمه ها را به همان تعداد اولیه می رسانند اما به طور معمول طول مدت آزمایش 24 ساعت و بدون جایگزینی طعمه می باشدبعد از انجام آزمایش به آنالیز داداه ها می پردازیم در مرحله اول نوع واکنش تابعی مشخص میشود در مرحله بعد پارامتر ها ارزیابی می شود کهa در آ نرخ جست و جو گری یا نرخ کاوش و Th زمان دست یابی می باشد یعنی زمان صرف شده برای جستجو و پیدا کردم طعمه و تغذیه از آن و محیا شدن برای طعمه بعدی معمولا حشره بلافاصله به سراغ طعمه نمی رود ممکن است مدتی در داخل پتری کاوش کند تا طعمه را یافته و تغذیه کند که اگر این میزان Th کم باشد برای ما خیلی بهتر است و کیفیت بالاتر است واکنش تابعی دارای نمودار های از قبل تعیین شده است که با توجه به این آنالیز مرحله اول با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام می شود پس از تعیین نوع واکنش با توجه به همان واکنش تابعی نمودار هایی کشیده میشود و سپس این نمودار ها با نمودارهایی که از قبل تعریف شده است تطبیق میدهیم و به این شکل می توانیم پیش بینی کنیم که کفشدوزک های کریپتولموس بعد از رها سازی عملکرد آن ها در کدام مرحله سنی طعمه و تراکم عملکرد بیشتری دارند.