مراقبت كانگورویی؛ روش نوین مراقبت از نوزاد نارس
مراقبت كانگرویی عبارت است ازتماس پوست بين مادر و نوزادان كم وزن در محيط های بيمارستانی كه باعث می‌شود به طور فطری و از نظر عصبی و رفتاری نوزاد از شير مادر تغذيه كرده و موقعيت ازدست رفته مادر در نگهداری از نوزاد نارس را تثبيت كند.
باشگاه خبرنگاران:مراقبت كانگرویی عبارت است ازتماس پوست بین مادر و نوزادان كم وزن در محیط های بیمارستانی كه باعث می‌شود به طور فطری و از نظر عصبی و رفتاری نوزاد از شیر مادر تغذیه كرده و موقعیت ازدست رفته مادر در نگهداری از نوزاد نارس را تثبیت كند.
دكتر حیدرزاده متخصص بیماریهای كودكان و نوزادان گفت: مراقبت كانگرویی باعث می‌شود موقعیت ازدست رفته مادر در نگهداری از نوزاد نارس را تثبیت كرده و از طرف دیگر كمبود نیروی انسانی و سایر امكانات را برطرف ساخته و روش مناسب در مراقبت از نوزادان نارس در بیمارستانهای است كه به علت كثرت نوزادان بستری میزان ابتلا به عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای دیگر بسیار بیشتر است.

وی گفت: شروع مراقبت كانگرویی به محض شرایط مناسب در نوزاد نارس شروع و پس از ترخیص نوزاد از بیمارستان در منزل ادامه می‌یابد، البته در این میان همكاری مادر و نوزاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

تغذیه با شیر مادر و افزایش تعداد نوزادان نارس كه از شیر مادر تغذیه می‌كنند پایداری و حفظ دمای بدن نوزاد نارس و افزایش مدت خواب راحت در این كودكان، اعتماد به نفس و پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد‌، كاهش مدت بستری نوزادان نارس در بیمارستان و كاهش اضطراب از مزایای این طرح است.
 
ضمن آنكه اجرای مراقبت كانگرویی نیازمند همكاری صمیمانه كادر پرستاری و مامایی در بیمارستان بوده و نباید مادر و نوزاد نارس به صرف این روش رها شوند و به مرور زمان این روش در سراسر  جهان به صورت مكلمی برای مراقبت از نوزادان كم وزن رواج می‌یابد و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی برای خانواده‌ها و سیستم بهداشتی و درمانی كشور است.
 

هیچ كس بی نیاز از ماساژ درمانی نیست
همچنین دكتر پیروی متخصص بیماری های كودک و نوزاد در مورد روش درمانی ماساژ گفت: می‌توان عمل ماساژ درمانی را در همان مراحل نخستین بارداری آغاز كرد كه البته دقت در زمان و نحوه انجام این عمل بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در ابتدا سر نوزاد بعد صورت، گردن، كف دست و انگشتان دست به ویژه شصت و بعد كف پا از نقاطی كه مادران و والدین كودك می‌توانند بعد از متولدشدن كودكان به صورت كاملا آرام و با دقت اقدام به انجام این عمل كنند.

وی در ادامه با توجه به این مطلب كه هیچ كس بی نیاز به ماساژ نیست، تاكید كرد: تمام افراد اعم از كودك، نوجوان، سالمند، همه به نوعی عمل ماساژ نیازمند هستند چراكه این عمل می‌تواند ضمن احساس آرامش به فرد در درمان بیماری‌ها نیز موثر واقع شود.

یادآور می‌شود، مغز ما از دو بخش ناخودآگاه و خودآگاه تشكیل شده است كه قسمت ناخودآگاه مغز ما بیشترین انرژی را گرفته كه می‌توان با انجام این عمل این انرژی را جبران كرد