اینم هدر منزیادی حرفه ای روش کار نکردم چون زیادی وارد نیستم دوستان باید گذشت داشته باشند.
اندازه اشم فکر نکنم مناسب باشه اگه مورد استفاده قرار گرفت از مدیر محترم خواهشمندم که اندازه اش را درست کنند.[hr]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
[hr]
راستی این کیفیتش زیادی بالا نیست اگه خواستید ازش استفاده کنید بگید اصلیش را بفرستم این یکی حجمش را کم کردم تا راحت آپلود بشه.