در جلسه امتحانِ [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
من مانده‌ام و یک برگۀ سفید!
یک دنیا حرف ناگفتنی و یک بغل[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] و [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]..
درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی‌شود!
در این[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]‌آلود
قطره کوچکی هوس سرسره بازی می‌کند!
و برگۀ سفیدم [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] قطره را در آغوش می‌کشد!
عشق تو نوشتنی نیست..
در برگه‌ام، کنار آن قطره، یک [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] می‌کشم!
وقت تمام است.
برگه‌ها بالا..