پانا: سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۷۷ ایرانی دارای نام "مهدی "هستند.
نام های حجت ۶۲ هزار و ۸۶۴ مرتبه، حجت الله ۱۰ هزار و ۳۲۸ مرتبه و حامد ۲۱۲ هزار و ۳۹۴ به عنوان القاب حضرت صاحب الزمان(عج) هزار مرتبه در پایگاه جمعیتی به ثبت رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد که فراوانی نام‌های ائمه اطهار(ع) بر اساس باورهای مذهبی عمیق، همچنان در صدر نام های انتخابی ایرانیان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، نام های "محمد " و "علی " همچنان با فراوانی بیش از سه میلیون بار، در صدر نام های انتخابی ایرانیان قرار دارد.