امتیاز موضوع:
 • 3 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج
#1
برنامه کلاسی ترم 2 پیام نور کرج کلیه رشته ها
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط M_Lee ، mortaza ، MASTER ، negar.pj ، safa-m ، Gh.Piroznia
#2
دانشجویان محترم برنامه کلاسی را از لینک زیر دانلود کنید.

برای دانلود کلیک کنید.با تشکر از بازدیدتان


برنامه کلاسی دانشگاه پیام نورکرج رشته ی آمارنیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته یآمار و كاربردها نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته یرياضي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی رياضيات و كاربردهانیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی فيزيك (كليه گرايشها) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی شيمي (كليه گرايشها) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی زيست شناسي -عمومي و گياهي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی زمين شناسي -محض نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی زمين شناسي -كاربردي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی زمين شناسي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی فناوري اطلاعات ( تجميع) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی كار آموزي و پروژه گروه كامپيوتر پيام نور كرج گروه91-92 نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته یعلوم كامپيوتر(تجميع ) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته یعلوم كامپيوتر (سنتي) نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي صنايع-تجميع نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي مديريت پروژه-تجميع نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي شيمي نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي عمران نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي برق-كنترل نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور کرج رشته ی مهندسي مكانيك و خودرو دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي هوافضا دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي پليمردانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي شهر سازيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي اقتصاد كشاورزي سنتي و تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي مديريت و آباداني روستاها (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي منابع طبيعي (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 90-91
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته مهندسي ماشينهاي كشاورزي( تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي آب و خاك ( تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي شيلات-تكثير و پرورش آبزياندانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي كشاورزي-علوم صنايع غذاييدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي كشاورزي-علوم دامي تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی ترويج و آموزش كشاورزيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مهندسي علوم كشاورزي-تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی زبان و ادبيات فارسي محضدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مترجمي زبان انگليسيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات كليه گرايشها ( نيمه اول )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات فقه و مباني (تجيمع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات فلسفه و كلام ( تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات علوم قرآن و حديث (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی الهيات اديان و عرفان ( تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداريدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداري، مديريت و علوم اقتصادي تجيمع( نيمه اول )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حسابداري (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت بازرگاني (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت جهانگردي (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت صنعتي ( تجميع) دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت دولتي ( تجميع )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اقتصادي - اقتصاد نظري (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي عموميدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي و علوم تربيتي تجميع (نيمه اول )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی روانشناسي تجميعدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي مشاوره و راهنمايي (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي برنامه ريزي آموزشي (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم تربيتي پيش دبستاني و دبستاني (تجميع)دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی حقوقدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی جغرافياي انساني و طبيعي-كليه گرايشهادانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی جغرافياي برنامه ريزي شهري و روستايي و ژئومورفولوژيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی مرمت بناهاي تاريخيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اجتماعي-كليه گرايشهادانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رشته ی مديريت بازرگاني( بازرگاني بين الملل و بازاريابي )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته ی مديريت اجرايي ( استراتژيك و صادرات و واردات )دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته ی MBAدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یعلوم اقتصادي دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یحقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یاقتصاد كشاورزيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یمهندسي كشاورزي-زراعتدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یبيو تكنولوژي كشاورزيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یادبيات فارسيدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور رشته یهنر - كتابت و نگارگريدانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
برنامه کلاسی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرج نیمسال اول 91-92
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، nox ، mortaza ، Gh.Piroznia ، Redboy
#3
برنامه کلاسی تربیت بدنی 1
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، MASTER ، Gh.Piroznia
#4
(02 October 2012، 18:59 PM)861290887 نوشته است:  برنامه کلاسی تربیت بدنی 1


با عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز
دوست گرامی اگر منظور شما برنامه کلاسی تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور کرج می باشد لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید.
http://www.pnuha.com/thread-10998-post-5...l#pid57971
موفق و سربلند باشید
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[تصویر: 21060135850912710505.jpg]

"هر کس با میل و رغبت کار خیری انجام دهد، همانا خداوند پاداش او را خواهد داد."
پاسخ
 سپاس شده توسط mortaza ، MASTER ، negar.pj ، Gh.Piroznia
#5
206
(12 February 2012، 16:36 PM)mesgari نوشته است:  برنامه کلاسی ترم 2 پیام نور کرج کلیه رشته ها
با سلام.من برنامه کلاسی ترم دو رشته جغرافیا رو میخواستم
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#6
(09 November 2012، 13:26 PM)ani_sherli65 نوشته است:  206
(12 February 2012، 16:36 PM)mesgari نوشته است:  برنامه کلاسی ترم 2 پیام نور کرج کلیه رشته ها
با سلام.من برنامه کلاسی ترم دو رشته جغرافیا رو میخواستم

شما همینو دانلود کنید رشته ی مورد نظرتون همینجاست

Your story may not have such a happy beginning
but that doesn't make you, who you are
It is the rest of your story
:who you choose to be
[تصویر: mahak_chareity.png]

[تصویر: SNJONL%7E1.GIF]
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#7
121برنامه ی بیوتکنولوژی ترم 2
کلاس هورمون و ژنتیک مولکولی تداخل داره
پاسخ
 سپاس شده توسط MASTER ، Gh.Piroznia
#8
[quote='mariana.k' pid='78923' dateline='1362219437']
121برنامه ی بیوتکنولوژی ترم 2
کلاس هورمون و ژنتیک مولکولی تداخل داره
/quote] b

دوست عزیز رفع تداخل کلاسها از اختیارات مسئولین سایت خارج می باشد لطفا به بخش برنامه کلاسی دانشگاه مراجعه نمایید
[تصویر: ltchvu9eq6eelrentai0.gif]
پاسخ
 سپاس شده توسط Gh.Piroznia ، MASTER


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان